Blog

7 nic neříkajících frází aneb jak je rozklíčovat

21.04.2017

Ať se snažíme sebevíc, občas nám klient odpoví tak, že z toho moc moudří nejsme. Obliba nicneříkajících frází je u klientů více než běžná. Důležité je vědět, jak se ve všech těch frázích vyznat a jak je rozklíčovat.

„Líbí se mi to, ale ve skutečnosti jsme očekávali úplně něco jiného.“

Tato fráze značí, že váš nápad se klientovi sice líbí, ale není přesně podle jeho představ. Pravděpodobně se něco změnilo v průběhu projektu nebo nebyly dostupné veškeré podklady a informace před zahájením celého projektu.

Zachovejte proto klidnou hlavu a zeptejte se klienta, které věci jsou mimo základní zadání a proč. Získejte co nejvíce konkrétních informací a nebojte se vyptávat na podrobnosti.

„Nejsem si jistý, co přesně bych chtěl, ale až to uvidím, budu vědět.“

Toto je obzvláště frustrující. Na druhou stranu vám to dává velkou příležitost, jak klienta ohromit. Často tuto frázi uslyšíte, když klient nemá představu, jak daný projekt provést. Nebo neví, jak má svou vizi představit a popsat.

Pomocí jasně kladených otázek pomůžete klientovi proniknout do jádra projektu a specifikovat tak základní požadavky a cíle projektu. Předložte mu také některou ze svých již realizovaných grafik a zeptejte se, které prvky či celá grafika se klientovi líbí. Takto budete mít základní přehled o prioritách, cílech a jádru projektu.

Abyste zjistili, co klient skutečně chce, začnete se ho vyptávat, co nechce. Často člověk neví, co vlastně chce, avšak úplně přesně ví, co nechce. Začněte tedy tím. Zní to poněkud podivně, ale jakmile si ujasníte, kudy nejít, máte napůl vyhráno. Začněte s otázkami typu, jakou barvu nechcete u projektu používat nebo z jakého fontu se vám dělá zle. Tyto informace vás posunou dopředu.

„Nemyslím si, že se to naší cílové skupině bude líbit.“

Takto více méně nespecifikovaná zpětná vazba značí problémy. Většinou klienti znají svou cílovou skupinu lépe než vy. Ale pokud nedokáže klient vysvětlit, proč se to cílové skupině nebude líbit, raději si některé specifikace ujasněte.

Začněte se ptát od základů, jako je věk cílové skupiny a příjem. Poté specifikujte. Kde cílové publikum nakupuje? Co dělají ve volném čase? Kdy jsou připojeni k internetu?

Pokud má klient vytvořené Persony (= reálné osoby, které charakterizují cílovou skupinu včetně zájmů, práce, rodiny, platu apod.), diskutujte o nich a poznávejte je. Zjistíte tak cenné informace např., kde nakupují, jaký obsah je zaujme, jaký je jejich životní styl a mnoho dalšího.

„Může to být více hravé a odvážné?“

Bez udání příkladů nejste schopni tuto frázi rozklíčovat. Obzvláště proto, že si nedokážete představit klientovu vizi. Někdo jako hravé vnímá koťátko s klubíčkem, jiný dítě a někdo úplně jiný si představí barevnou a originální grafiku bez ztvárnění postav.

Zeptejte se tedy na názornou představu, na příklady… Zkrátka na cokoli, co vám pomůže si lépe dokreslit klientovu představu.

„Udělejte, co chcete.“

Na první pohled se zdá, že je tato fráze neškodná a vhodná k experimentování. Avšak nový projekt bez stanovení očekávání může způsobit jen problémy a to pro obě strany. I když klient v podstatě řekne, „dělejte, co chcete, nebudu vám do toho kecat,“ opak je pravdou.

Každý má stanovená očekávání, každý má nějakou vizi a to bez ohledu na znalosti v dané oblasti. Nejen, že definování vám ušetří spoustu času, ale zároveň vám zaručí, že klient dostane to, co chce. Důležité je tedy přesvědčit klienta, aby se nad projektem zamyslel a diskutoval o něm.

„Líbí se mi to.“

Na jednu stranu vás potěší, že klientovi se vaše práce líbí, ale na druhou stranu vlastně neříká vůbec nic o projektu. Co vlastně se klientovi líbí? Je to grafika nebo nápad? Nebo se mu jen líbí písmo?

Je zapotřebí si ujasnit, co přesně se klientovi líbí, jaké konkrétní prvky. To vám pomůže smysluplně pokračovat a měnit prvky, které klient neoznačil jako „to se mi líbí“. Upřesnění klientových preferencí vám vždy pomůže se posunout dál.

Ticho

Klient neřekne ani tak, ani tak. Žádný názor, žádná zpětná vazba… Mlčení není důvodem v pokračování projektu ani v jeho ukončení. Také to neznamená, že máte v cestě, kterou jdete, pokračovat. Může se jednat o problém v komunikaci, který byste měli vyřešit. Bez řešení se stejně dál nedostanete.

Pokud se vám stane, že klient přestal vaši práci komentovat nebo přestal komunikovat úplně, musíte mu dát najevo, že jeho vyjádření potřebujete. Zpětná vazba na konci projektu je k ničemu a nedá se již flexibilně s prvky pohnout. Vznikají tak zbytečné náklady, mnohdy na obou stranách zároveň.

Získání podstatných informací není vždy lehké, ale pro úspěšný projekt je to nezbytné. Na to nikdy nezapomínejte.