Blog

Jednání s klienty

09.02.2017

Komunikace je nedílnou součástí našeho každodenního života. Proč tedy často komunikujeme nesprávně a vysíláme negativní vlny všude kolem sebe? Mnoho lidí si myslí, že jsou v komunikaci a jednání jedničkami. Ale opak je pravdou.

Vzhledem k tomu, že jednání vychází z komunikace, je pravděpodobné, že při jednání na tom nejsme o moc lépe. Lidé často kladou důraz na kvantitu místo kvalitu. Tím, že neustále povídáme a omíláme to samé pořád dokola, nikoho neoblbneme. Zejména v jednání je důležité nechat mluvit protistranu a vyslechnout si, co má na srdci. Předejdeme tak různým nesrovnalostem a nedorozumění v zadání.

Jak tedy jednat s klienty?

Více poslouchejte, méně mluvte - je nejčastější a nejběžnější radou. Pokud se totiž zaměříme na požadavky a přání klienta, řádně jej vyslechneme, dokážeme pak lehce číst i mezi řádky. Zejména pro vzájemnou spolupráci je naslouchání stěžejní. Nedílnou součástí dobrého partnerského vztahu je oboustranné pochopení a empatie. Nerozumíte-li něčemu, raději se zeptejte.

Férové jednání snad ani nemusím připomínat. Mnoho lidí na něj však spoléhá až přespříliš. „Co není psáno, není dáno“, říká jedno úsloví. V jakémkoli podnikání je stěžejní důvěra, avšak bezhlavá, ani náhodou.

Jednejte tak, jak chcete, aby se jednalo s vámi

V současné době zní tato otřepaná fráze velmi lacině. Avšak podívejte se kolem sebe. Kolik lidí se chová slušně a uctivě? Kolik lidí jedná férově, ať už v práci či osobním životě? Pravdou je, že pokud nejednáte férově a nedodržujete pravidla, dříve nebo později se vám to vrátí.

Nepostradatelný je také respekt. Klient pro vás nesmí znamenat jen další číslo ve statistice. Při budování dlouhodobých vztahů je respektování jeden druhého nezbytným prvkem. Navíc s respektem docílíte větší ochoty přijmout omluvu v případě, že se cokoli nepovede.

Dlouhodobé vzájemné vztahy jsou k nezaplacení a ušetří vám mnoho nepříjemných a dodatečných nákladů. Budování vztahů je založené na jednání mezi partnery a jejich otevřenosti.

Nedovolte, aby si klient musel cokoli domýšlet. Raději mu vše vysvětlete a zeptejte se, zda vše správně pochopil. To samé platí také u jednání s partnery. Vysvětlete jakékoli nedorozumění či spekulace. Otevřenost Vám zajistí vřelý a dlouhodobý vztah plný respektu a pochopení.