Blog

Klíčové kroky úspěšného e-mail marketingu

25.01.2017

V současné době existuje nezměrné množství nástrojů pro rozesílku. E-maily můžete posílat v podstatě neustále. Jak se k tomu ale postaví zákazník, kterému jsou tyto zprávy určeny? Nebudou mu připadat e-maily navzájem stejné? Nebude se cítit přesycený propagačními a informačními newslettery? 

To jsou otázky, které byste si měli rozmyslet dříve, než stisknete tlačítko „odeslat“ u další várky.

V současné době existuje nezměrné množství nástrojů pro rozesílku. E-maily můžete posílat v podstatě neustále. Jak se k tomu ale postaví zákazník, kterému jsou tyto zprávy určeny? Nebudou mu připadat e-maily navzájem stejné? Nebude se cítit přesycený propagačními a informačními newslettery? To jsou otázky, které byste si měli rozmyslet dříve, než stisknete tlačítko „odeslat“ u další várky.

V rytmu stále rostoucího trendu vznikl pojem SPAM – nevyžádaná pošta, kterou se plní e-mailová schránka každého z nás. Téměř každá firma zasílá různá informační sdělení prostřednictvím e-mailu. Ale jejich účinnost není vždy taková, jak by si představovali.

Jak tedy docílit originálnosti? Jak zařídit, aby koncový uživatel e-mail skutečně otevřel a našel v něm hodnotné informace?

Zajímavý a kreativně zpracovaný e-mail může zaručit vyšší počet otevření. Úplně první bychom se měli zaměřit na jeho předmět. Ten především rozhoduje o tom, zda uživatel newsletter uvidí a neskončí jen ve složce SPAM.

O tom tady ale teď mluvit nechci. Jde mi spíše o kroky, které vedou k úspěšné e-mailové kampani z pozice odesílatele.

1. Kvalitní obsah

Zaměřte se na tvorbu kvalitního a personalizovaného obsahu. Automaticky generované e-maily nepřinášejí v současné době žádnou hodnotu. A to jak vaší společnosti, tak také zákazníkovi, který se nedozví nic zvláštního.

Personalizovaný obsah sice zabere určitý čas a peníze, ale v každém případě se vám vyplatí. Důležité je poznat svou cílovou skupinu. Čím lépe ji znáte, tím lépe se vám daří vytvářet pro ni ten správný obsah.

2. Určení frekvence rozesílání

Každá vaše databáze kontaktů by měla být rozdělena do podskupin podle míry angažovanosti. Důležité je zjistit u každé této podskupiny optimální frekvenci rozesílky. Následné dodržování této frekvence je samozřejmostí.

Nedodržením frekvence rozesílky vás může stát ztrátu respondentů. Nikdo nechce mít stránku přesycenou nevyžádanou poštou. Rozesílejte tedy uvážlivě.

 3. Prioritu má komunikace

Určete ty nejdůležitější a stěžejní e-maily, které svým přesahem dokáží minimalizovat dopad těch méně významných. Takové e-maily jsou základem rozhodovacího cyklu společnosti o dalším fungování mailingu.

Zajištění plynulé a otevřené komunikace v rámci společnosti může být obtížné, pokud jsou zde zahrnuty rozdílné podmínky.  Ale v každém případě, je dobré se o zkušenosti a výsledky podělit s kolegy.

4. Standardizovaná data pro segmentaci

Pro přehlednost a osobnější přístup v komunikaci využívejte ve formulářích místo volné formy textu raději tabulky. Z obecného názvu vytvořte osobnější název (místo obecného označení „pozice“ použijte např. „pracovní funkce“ apod.).

Mapujte také již existující údaje zejména ve standardních polích, které potřebujete pro segmentaci. Důležitá je aktualizace. Vytvořte si procesy, které budou populární a zároveň budou fungovat.

5. Zajisti klíčová data pro segmentaci

Pro řízení personalizovaných e-mailů jsou důležitá přesná a jasná data, abyste mohli správně segmentovat. V segmentové strategii mohou být uvedena pole (např. průmysl nebo pracovní pozice), která jsou důležitá pro základ vaší komunikace.

V případě, že jsou tato pole volná nebo tato hodnota není aktuální, je zapotřebí data aktualizovat. Jakmile máte všechna přesná data, můžete s kampaní začít.

6. Vyhodnocujte a měřte

Moderní marketing se bez vyhodnocování neobejde. Navíc odsud můžete získat relevantní data a přizpůsobit tomu svou strategii. Analyzujte lead scores svých kampaní a jednotlivých segmentů, abyste zjistili, jak efektivní toto marketingové úsilí bylo.  

 

E-mail marketing je jedním ze způsobů, jak nejlépe komunikovat se zákazníky. Generování zisků, budování image společnosti a vztahů se zákazníky patří k hlavním cílům mailingu.