Blog

Osobnostní rozvoj

19.06.2017

Mnoho firem se dnes ohání benefitem osobnostního rozvoje. Co to ale skutečně pro zaměstnance znamená? Podpora ze strany zaměstnavatele? Školení uvnitř firmy a pořádání školení? Zkrátka mnoho lidí v tom má zmatek a neví, co si má pod tímto pojmem představit.

Každému z nás je dáno do vínku, jací budeme. Do jisté míry můžeme svou osobnost rozvíjet a vést. Ovšem některé, zejména genetické prvky změnit nedokážeme. Maximálně je můžeme pěkně učesat.

Podporovat rozvoj osobností je v zájmu firem. Ty si mohou jednotlivé managery a vedoucí pracovníky vypiplat od úplného začátku podle svých představ. Nejčastěji se tedy jedná o podporu zaměstnanců v budování a formování vlastních cílů, představ a vůbec celé osobnosti.

Avšak pro každého jednotlivce znamená osobnostní rozvoj něco jiného. Někdo v něm vidí příležitost, jak se zdokonalit a najít tu správnou cestu. Jiný předpokládá koučink ze strany vedení. Dalším pohledem může být možnost realizovat se v tom, co dotyčného baví a naplňuje.

Co to tedy osobnostní rozvoj je?

Jedná se o rozvoj a formování osobnosti v oblasti, která daného člověka zajímá. Pokud se chci stát managerem, potřebuji se zdokonalit ve vlastnostech týkající se této pozice. Může se jednat o zdokonalování v jednání a vyjednávání s různými subjekty, vedení a motivace lidí, empatie apod.

Každá profese má své vlastnosti a dovednosti, kterou jsou pro pozici stěžejní. Některé dovednosti se dají naučit, ale není tomu tak vždycky. Některé pozice zkrátka vykonávat nemůžeme nebo je pro nás velmi pracné se tomu naučit. Pokud, ale člověk skutečně chce něčeho dosáhnout, dokáže i tyto nepřízně překonat.

Osobnostní rozvoj posouvá člověka blíže vytyčenému cíli a umožňuje se ucházet o vysněnou práci.

Pro koho je osobnostní rozvoj určený

Základním prvkem osobnostního rozvoje je ochota učit se a chuť se zdokonalovat. Koho osobnostní rozvoj nezajímá, toho k němu nikdy nepřesvědčíte. Osobnostní rozvoj je tedy určený pro všechny, kdo chtějí něčeho dosáhnout. Nejčastěji nestačí jen chtít, je potřeba tomu věnovat čas. Nic vám nespadne do klína jen tak.

Je pravda, že společnosti podporující rozvoj lidí dělají vše, aby si vychovali ty nejlepší lidi. Pokud ale tito lidé zájem o rozvoj nemají, je to jako mlátit prázdnou slámu. Základem každého rozvoje je znalost oblasti zájmu. Bez znalostí se člověk neobejde.

Rozvoj, který nabízejí společnosti, je většinou jen omezený. Pokud chcete růst a rozvíjet se v jakékoli oblasti musíte začít stavět od základů, čímž jsou znalosti. Dovednosti, ať již naučené či vrozené (talent) vašemu rozvoji jen pomáhají. Žádný růst se neobejde bez snahy nevzdat se a bez sebekázně.

Bez sebekázně jste zkrátka nahraní. Podívejte se kolem sebe, kolik lidí říká, že chce něco změnit. Přitom ale o tom jen povídají a skutek, ten utekl.

Dalším důležitým pilířem rozvoje je praxe. Teoreticky sice dokážete některých ocenění a pozic dosáhnout. Avšak to, co si v praxi vyzkoušíte, to vám nikdo nikdy nevezme. Naopak, stavíte-li pouze na teoretických základech, může se stát, že mnoho věcí zapomenete. Člověk je od přírody zapomnětlivý, tak na to myslete, až budete na svém rozvoji pracovat. Opakování je matka moudrosti.