Tisková produkce

Benzina

Platforma:

Tisk

POPIS:

Dlouhodobá spolupráce s Benzinou spočívá převážně v grafickém návrhu a tvorbě široké škály tiskovým materiálů, katalogů, krabic, barket, letáků a mnoho dalších materiálů. Nápadité zpracování pochází z našeho grafického studia.