Marketingové výzkumy

Marketingové výzkumy a analýzy slouží k zajištění potřebných kroků pro úspěšný marketing. Zabýváme se komplexní marketingovou analýzou a výzkumy. Naši marketingoví experti dokáží identifikovat a vyselektovat nejdůležitější kroky vedoucí ke zvýšení efektivnosti vašeho podnikání. Kromě klasických výzkumů a zpětných analýz poskytujeme také přidružené služby jako je např. mystery shopping.

Marketingová strategie

Marketingová strategie pomáhá dosáhnout stanovených marketingových cílů společnosti, proto patří mezi ty nejdůležitější aspekty. Volbu marketingové strategie není vhodné podceňovat. Naši specialisté definují a zanalyzují pomocí získaných dat vaši konkurenci, zákazníky a zaměří se také na stanovení 4P v marketingovém mixu (produkt, místo, cena a propagace). Na základě průzkumů a analýz vám naše reklamní agentura navrhne doporučení a stanoví závěry.

Dílčí marketingové analýzy a výzkumy

Kromě komplexních výzkumů a průzkumů zajišťujeme také dílčí marketingové analýzy v široké škále možností. Zabýváme se výzkumem jednotlivých částí marketingového mixu (nejčastěji cenový a produktový výzkum), analýzou konkurence či zákazníků apod. Především se zaměřujeme na výzkumy zaměřené na vnímání značky, produktu, ceny a dalších aspektů z pohledu zákazníka. Stanovení závěrů a souhrn doporučení pro další činnost je samozřejmostí.

Mystery shopping

Oblíbenou přidruženou službou je mystery shopping, kdy dochází k průzkumu přímo v prostředí poboček a obchodů klienta. Průzkum spočívá především v tom, že se provádí tajně, aby o tom zaměstnanci neměli tušení. Naše reklamní agentura vybere mystery shoppera, který kontroluje na daném místě klientem definované aspekty. Jedná se především o dodržování firemní kultury zaměstnanců, zobrazování a rozmístění POS materiálů, chování zaměstnanců k zákazníkům, ochota prodat apod. Mystery shopper se aktivně sám vyptává na produkty a sleduje prodavače při jejich práci. Hraje roli skutečného zákazníka.

Průzkumy propagace

Jedná se o specializovanou formu marketingového výzkumu, která zajišťuje vyšší účinnost propagace. „Copy testing“ (často známé jako předtestování) je jednou z forem zákaznického průzkumu, která probíhá ještě před spuštěním kampaně. Na základě testování míry zaujetí publikem, vazby na značku, vzbuzení motivace, míry zábavy či komunikace hodnotíme vzájemný vztah mezi propagací a koncovým zákazníkem.